Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων

procurement2

procurement2Δημοσιοποιείται η Απόφαση Δημάρχου για την «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Δημάρχου» στους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους των οποίων η θητεία έχει οριστεί από 1ης Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

Ο Δήμαρχος υπογράφει :

  • Όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε υπερκείμενες αρχές, όπως Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, αιρετές Περιφέρειες, Δικαστικές Αρχές, καθώς και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Δημάρχους της Ελλάδος και ξένων κρατών.
  • Κάθε έγγραφο, που αφορά σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ή εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων λόγω της ιδιότητάς τους ως αιρετών.
  • Κάθε έγγραφο αυξημένης σημασίας, έστω και αν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής.

Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν:

  • Κάθε έγγραφο του τομέα αρμοδιότητάς τους.
  • Κάθε έγγραφο που αφορά στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων που προΐστανται.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ζαφειροπούλου, Προϊσταμένη Διοικητικού

Τελευταία Νέα