Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προκήρυξη θέσης Παιδιάτρου

recruitment
recruitmentΑνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Α.Π.Α. με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ιατρική παρακολούθηση βρεφών και νηπίων των Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Α.Π.Α. » συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Α.Π.Α. (Δ/νση: Βεκιαρέλη 11 Φιλοθέη , τηλ: 210-6834550 η 210-6834448) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Κίτσου Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -14.00).
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών ημερολογιακών από την επομένη της ανάρτησής της.

Πηγή ενημέρωσης: κα Μαριάννα Μπιλιάλη, Ο.Κ.Α.Π.Α.

Τελευταία Νέα