Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προκήρυξη 27 θέσεων εργασίας στο Ωδείο

recruitment
recruitmentΑνακοινώνεται η διαδικασία πρόσληψης Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το δημοτικό Ωδείο, με αντικείμενο τη «διδασκαλία μουσικής», διάρκειας από υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2018.
 
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 ( ΦΕΚ 134/τ.Α΄/17-07-1980) και η σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΟΧ) αφορά συνολικά 27 καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Φιλοθέης – Ψυχικού, που εδρεύει στη δημοτική κοινότητα του Νέου Ψυχικού, Ευρώτα 12.
 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Όλα τα κύρια προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση και με τη σειρά που ορίζονται ανά ειδικότητα.

2. Η συνέντευξη και η ακρόαση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής (μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης).

3. Μοριοδοτικό σύστημα αξιολόγησης :

  • Τίτλοι σπουδών (40%)
  • Προϋπηρεσία (20%)
  • Προϋπηρεσία στο φορέα (10%)
  • Συνέντευξη (20%)
  • Καλλιτεχνική δραστηριότητα (10%)

Οι καθηγητές θα αμείβονται επί ωρομισθία, αποκλειστικά με αντίτιμο. Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες & τις προϋποθέσεις :

  1. Προκήρυξη
  2. Αίτηση Πρόσληψης

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Πηγή ενημέρωσης: κα Κατερίνα Αγιοστρατίτη, Ο.Κ.Α.Π.Α.

Τελευταία Νέα