Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2022-2023

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  ( ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΌτι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτωντης επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από έσοδαπροερχόμενα από αντίτιμο από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή τηςσύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες για το έτος 2022-2023,

προκηρυξη  2022 pdf

ΑΙΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση μη καταδίκης

Υπεύθυνη δήλωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Τελευταία Νέα