Προκηρύξεις

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (CPV) : 19640000-4, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 63.650,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής

Περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου: «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (ΟΠΣ 05190859)»

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Εκσυγχρονισμού των

Περισσότερα »

Διευκρίνιση επί της υπ’ αρ. πρωτ. 17777/23.01.2022 διακήρυξης με τίτλο «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Ν. Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Στη διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» με συστημικό αριθμό 193042,

Περισσότερα »

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περισσότερα »

Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο διάρκειας 4 ετών για τη: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού

Περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2022-2023

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  ( ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΌτι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτωντης επιχείρησης, το οποίο

Περισσότερα »