Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2022-2023

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  ( ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΌτι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτωντης επιχείρησης, το οποίο

Περισσότερα »

Συντήρηση, επισκευή καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» [CPV :  90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων και 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης] για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ

Περισσότερα »

Πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων δίμηνων συμβάσεων Εργατών Καθαριότητας

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν  την υπ΄αριθ. Πρωτ. 11448/27-7-2022 ανακοίνωση του Δήμου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για πρόσληψη Διευθυντή στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης- Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή επί θητεία ίση με τη Δημοτική περίοδο (έως 31-12-2023), στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης- Ψυχικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Περισσότερα »

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  στην υπηρεσία καθαριότητας, 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί απορριμματοφόρου)

Περισσότερα »