Προκηρύξεις

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών /- στριών Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με  την υπ΄ αριθμό πρωτ. 12645/10-8-2021 ανακοίνωση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Περισσότερα »

Πρόσληψη (27) ατόμων για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται

Περισσότερα »

Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ», με προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα »

Πρόσληψη (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου. Συγκεκριμένα: Επτά (7) ΥΕ

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού προκηρύσσει την κάλυψη μιας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη (όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν3584/2007), με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα παρέχει

Περισσότερα »