Προκηρύξεις

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων – Πίνακας κατάταξης

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της με αριθμό πρωτοκόλλου 17552/12.11.2021 ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη ενός ατόμα με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων . Δείτε

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμα με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων . Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipsi@0177.syzefxis.gov.gr Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13/11/2021

Περισσότερα »

Πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων δίμηνων συμβάσεων πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν  την υπ΄αριθ. Πρωτ.15556/8-10-2021 ανακοίνωσης του δήμου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περισσότερα »

Κατασκευή – Ανακατασκευή Πεζοδρομίων

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων», με προϋπολογισμό 280,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, και

Περισσότερα »

Προμήθεια σάκων απορριμάτων και ανακύκλωσης

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (CPV) : 19640000-4, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 56.407,50

Περισσότερα »