Προκηρύξεις

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων, λόγω μη πλήρωσης της θέσης. Οι αιτήσεις

Περισσότερα »

Λειτουργική αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας»

Περισσότερα »

Διόρθωση σφάλματος στην διακήρυξη διαγωνισμού για την Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.245/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Κ2ΠΩΗ8-ΩΤ3) αναφορικά με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που

Περισσότερα »

Τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών /- στριών Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με  την υπ΄ αριθμό πρωτ. 12645/10-8-2021 ανακοίνωση. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Περισσότερα »

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών /- στριών Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με  την υπ΄ αριθμό πρωτ. 12645/10-8-2021 ανακοίνωση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Περισσότερα »

Πρόσληψη (27) ατόμων για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται

Περισσότερα »