Προκηρύξεις

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  στην υπηρεσία καθαριότητας, 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί απορριμματοφόρου)

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής ενστάσεων, έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, οι έχοντες το δικαίωμα υποβολής ένστασης μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υποβληθείσες μελέτες, κατά τις

Περισσότερα »

Έγκριση πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή βραβείων και εξαγορών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: «Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

Εγκρίθηκαν από την Διοργανώτρια Αρχή τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής γιατην απονομή βραβείων και εξαγορών στο πλαίσιο του  ανοικτού αρχιτεκτονικούδιαγωνισμού προσχέδιων άνω των ορίων με τίτλο: «Ανάδειξη Ταυτότητας ΝέουΨυχικού»Η προθεσμία

Περισσότερα »

Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων ”, με προϋπολογισμό 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα,

Περισσότερα »

Πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων δίμηνων συμβάσεων Εργατών Καθαριότητας

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν  την υπ΄αριθ. Πρωτ. 8984/16-6-2022 ανακοίνωση του Δήμου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Περισσότερα »