Προκηρύξεις

Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού  διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3» [(CPV): 34144512-0], εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 149.193,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής

Περισσότερα »

Ανάρτηση ορθής επανάληψης πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης του Δήμου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (ορθή επανάληψη) που αφορούν στην υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση, ειδικoτήτων: ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων    (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Περισσότερα »

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης του Δήμου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας που αφορούν στην υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση, για πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων ειδικoτήτων: ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων    (με

Περισσότερα »

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «6η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποπεράτωσης Στέγης Γερόντων του Φιλόπτωχου Ταμείου του Ιερού Ναού»

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «6η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποπεράτωσης Στέγης Γερόντων του Φιλόπτωχου Ταμείου του Ιερού Ναού». Ο

Περισσότερα »

Ανάρτηση πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων δίμηνων συμβάσεων εργατών καθαριότητας

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν  την υπ’ αριθ. πρωτ. 3148/23-2-2023 Ανακοίνωση του Δήμου μας, για την πρόσληψη 17 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας με δίμηνη

Περισσότερα »

Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης περιπτέρου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η  παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περίπτερου επί της πλατείας Κορυζή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στις 08

Περισσότερα »