Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προς ενημέρωσή σας και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 18359/21.03.2022 εγγράφου που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους, αναρτάται η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και

Περισσότερα »

Παράταση υποβολής φακέλων συμμετοχής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». Η νέα προθεσμία υποβολής φακέλων

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες επί νομικών θεμάτων του

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων, λόγω παραίτησης επιτυχούσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου, σε θέματα που άπτονται της

Περισσότερα »

Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 186738 για την ανάθεση του έργου : «Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης», με

Περισσότερα »