Προκηρύξεις

Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 186738 για την ανάθεση του έργου : «Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης», με

Περισσότερα »

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού: Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» με α/α συστήματος: 139284

Περισσότερα »

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας” με α/α συστήματος: 143540 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19503/14.12.2021 απόφαση Δημάρχου Ως νέα καταληκτική

Περισσότερα »

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου: Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου “Κατασκευή Ανακατασκευή Πεζοδρομίων” με α/α συστήματος: 184168 για την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 10:00π.μ  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

Περισσότερα »

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με Απονομή Βραβείων: “Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού”

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με απονομή βραβείων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε σύμφωνα

Περισσότερα »

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (CPV) : 35113400-3, για τα έτη 2021-2022, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 127.301,60 € πλέον του

Περισσότερα »