Προκηρύξεις

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου: Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου “Κατασκευή Ανακατασκευή Πεζοδρομίων” με α/α συστήματος: 184168 για την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 10:00π.μ  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

Περισσότερα »

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με Απονομή Βραβείων: “Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού”

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με απονομή βραβείων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε σύμφωνα

Περισσότερα »

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (CPV) : 35113400-3, για τα έτη 2021-2022, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 127.301,60 € πλέον του

Περισσότερα »

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων – Πίνακας κατάταξης

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της με αριθμό πρωτοκόλλου 17552/12.11.2021 ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη ενός ατόμα με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων . Δείτε

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμα με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων . Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipsi@0177.syzefxis.gov.gr Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13/11/2021

Περισσότερα »