Προκηρύξεις

Πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων δίμηνων συμβάσεων πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν  την υπ΄αριθ. Πρωτ.15556/8-10-2021 ανακοίνωσης του δήμου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περισσότερα »

Κατασκευή – Ανακατασκευή Πεζοδρομίων

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων», με προϋπολογισμό 280,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, και

Περισσότερα »

Προμήθεια σάκων απορριμάτων και ανακύκλωσης

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (CPV) : 19640000-4, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 56.407,50

Περισσότερα »

Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο διάρκειας 4 ετών για τη: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων

Περισσότερα »

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων, που αφορά τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου μερικής απασχόλησης για το διδακτικό

Περισσότερα »

Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 183782 για την ανάθεση του έργου : «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις δημοτικών κτιρίων», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ  (συμπεριλαμβανομένων της

Περισσότερα »