Προκηρύξεις

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων, που αφορά τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου μερικής απασχόλησης για το διδακτικό

Περισσότερα »

Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 183782 για την ανάθεση του έργου : «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις δημοτικών κτιρίων», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ  (συμπεριλαμβανομένων της

Περισσότερα »

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ εργατών πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών Πρασίνου.  Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος καλείται να παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώσεις για θέματα που

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων, λόγω μη πλήρωσης της θέσης. Οι αιτήσεις

Περισσότερα »

Λειτουργική αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας»

Περισσότερα »