Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Ειδών Οπωρολαχανικών

procurement

procurementΠροκηρύσσεται δεύτερος επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών οπωρολαχανικών για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.Κ.Α.Π.Α..

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 11.699,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από την λήξη της ισχύουσας σύμβασης μέχρι τις 31/12/2016.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Στην προσφορά κάθε συμμετέχοντος θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/03/2016 και ώρα 00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2016 και ώρα 17:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
  2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
  3. Συνεταιρισμοί
  4. Κοινοπραξίες προμηθευτών

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 207,06 ευρώ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού:

Πηγή ενημέρωσης: κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Τελευταία Νέα