Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Λιπαντικών

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, [CPV: 09210000-4], για τα οικονομικά έτη 2017-2019.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 41.673,08 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και του δικαιώματος προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. Περίληψη Διακήρυξης
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  5. ΤΕΥΔ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [τηλ. 213-2014.726 fax: 210-6722934].

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα