Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Οχημάτων (ημιφορτηγών)

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια οχημάτων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 56.000 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (= 69.440,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. €), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, και προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα της σύμβασης. :

  1. ΤΜΗΜΑ 1: «Ημιφορτηγό με μονή καμπίνα, ανοικτού τύπου, μη ανατρεπόμενο έως 3,5 τόνων, 4Χ2» [CPV: 34131000-4] εκτιμώμενης αξίας 28.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  2. ΤΜΗΜΑ 2: «Ημιφορτηγό με διπλή καμπίνα, ανοικτού τύπου, μη ανατρεπόμενο έως 3,5 τόνων, 4Χ2» [CPV: 34131000-4], εκτιμώμενης αξίας 28.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 3/10/2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο.

Έγγραφα Διαγωνσιμού

  1. Διακήρυξη
  2. Προκήρυξη
  3. Μελέτη
  4. ΤΕΥΔ
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 1
  6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.120,00 € (χιλίων εκατό είκοσι ευρώ), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων (1 και 2), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του προσφερόμενου τμήματος.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 213-2014.726, fax: 210-6722934, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα