Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

procurement

procurementΔιακηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης [CPV: 19640000-4], εκτιμώμενης αξίας 59.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=14.376,00 ευρώ), ήτοι 74.276,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 14/01/2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 13/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ειδάλλως η προσφορά είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.198,00 € (χιλίων εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ).

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. Περίληψη Διακήρυξης
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  6. ΤΕΥΔ
  7. ΤΕΥΔ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [τηλ. 213-2014.726]

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα