Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ρέμα Ποδονίφτη, ο υγροβιότοπος της περιοχής μας

Podoniftis2
Podoniftis2Το ρέμα της Φιλοθέης αποτελεί τμήμα του Ποδονίφτη που έχει τις πηγές του στο Πεντελικό όρος και διασχίζει τη Φιλοθέη ξεκινώντας από τη Λεωφ. Κηφισίας, ακάλυπτο μέχρι το γυμναστήριο και σε εγκιβωτισμένο αγωγό στη συνέχεια, ο οποίος από τις στήλες τού Αδριάνειου Υδραγωγείου στα σύνορα Φιλοθέης – Ν. Ιωνίας ακολουθεί την όδευση της οδού Καποδιστρίου και συμβάλλει με το ρέμα Χαλανδρίου του οποίου η κοίτη έχει, επίσης, καλυφθεί.
 
Τα ρέματα ή ορθότερα, υδάτινα ρεύματα, αποτελούν διεξόδους του επιφανειακού νερού της βροχής προς τη θάλασσα (φυσικό αντιπλημμυρικό σύστημα). Αποτελούν υγροβιότοπους, στους οποίους η διατήρηση του πρασίνου στηρίζει και προσφέρει καταφύγιο σε αρκετά είδη μικροπανίδας. Επηρεάζουν το κλίμα των περιοχών που διασχίζουν, καθιστώντας το ηπιότερο, ρυθμίζοντας την υγρασία και τη θερμοκρασία, ενώ παράλληλα δρουν ως αεραγωγοί, παρουσιάζουν αντιρρυπαντική δράση στην ατμόσφαιρα εμπλουτίζοντάς την με οξυγόνο, κατακρατώντας σκόνη και άλλους ρύπους και μειώνοντας τον θόρυβο.
 
Το ακάλυπτο τμήμα του Ποδονίφτη, από τη Λ. Κηφισίας ως το Γυμναστήριο, αποτελεί μια πραγματική όαση και περιλαμβάνεται στα «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και μέγιστης οικολογικής αξίας» ρέματα που χαρακτηρίστηκαν με την απόφαση 9173/1642/3.3.1993 του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 281/Δ/1993).
 
Το τμήμα αυτό αποτελείται από μια καταπράσινη ρεματιά βάθους 3 – 5 μέτρων, με πρανή ομαλής κλίσεως, που όμως έχουν υποστεί σε ορισμένα σημεία διαβρώσεις λόγω των τελευταίων πλημμυρών και έχουν καταστεί επικίνδυνα. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά ο δήμος έχει προωθήσει τις διαδικασίες προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη από τη Νομαρχία Αθηνών και να δημοπρατηθεί η κατασκευή των σχετικών έργων τα οποία θα εκτελεστούν σύντομα.
 
PodoniftisΤο ρέμα διαθέτει μια σταθερή, αμετακίνητη κοίτη από ασβεστολιθικά πετρώματα και προσχώσεις ιλύος (λάσπης). Εχει διατηρήσει το φυσικό ανώμαλο σχήμα της και ως τώρα τουλάχιστον έχει υποστεί διευθετήσεις (εκβάθυνση) μόνο στο βραχώδες τμήμα της δίπλα στο γυμναστήριο. Στον πετρώδη βυθό της κοίτης του ρέματος φύονται βενθικά χλωροφύκη.
 
Το ρέμα έχει αρκετή επιφανειακή απορροή όλη τη χειμερινή και ανοιξιάτικη περίοδο. Την περίοδο του καλοκαιριού διατηρεί λίγο νερό επιφανειακά αλλά και αρκετή υγρασία στο υπέδαφος, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι η βλάστηση διατηρείται ζωηρή και πυκνή και κατά τους ξηρούς και θερμούς μήνες.
 
Η παρουσία του ρέματος αποτελούσε πάντα σύμβολο αισθητικής και αναψυχής για τη Φιλοθέη, όπως άλλωστε και όλα τα άλλα σημεία αναφοράς προς αυτήν.
 
Εχουμε χρέος να διατηρήσουμε αυτόν τον υγροβιότοπο της περιοχής μας, ο οποίος επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα που τον περιβάλλει. Στο χέρι μας είναι οι επιδράσεις του περιβάλλοντος να μείνουν ευεργετικές και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της περιοχής.
 
 
Πηγή Ενημέρωσης: Ιστοσελίδα πρώην αυτόνομου δήμου Φιλοθέης
 
 

 

 

Τελευταία Νέα