Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Τεχνικό πρόγραμμα & τροποποιήσεις

TexnikoProgramma

TexnikoProgrammaΤο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου αντανακλά τις συνθήκες των ημερών μας με προβλεπόμενες για το 2016 δαπάνες, τα 2.710.966,00 €.

Τα έργα & μελέτες που περιλαμβάνει, βασίζονται στις προτάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου ελήφθησαν υπόψη προτάσεις & απόψεις που διατύπωσαν και οι Δημοτικές Κοινότητες :

  • Τα έργα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως “Έργα προσαρμογής Παιδικών Χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης”, “Στέγαση γηπέδου μπάσκετ Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού”, “Αποκατάσταση πρανών σε τμήματα του ρέματος Ποδονίφτη”, “Ασφαλτοστρώσεις οδών”, κλπ
  • Οι μελέτες, αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως “Μελέτη τοποθέτησης ανελκυστήρα στο 1ο Λύκειο Νέου Ψυχικού, στο κτίριο Μπενετάτου και στις κτιριακές εγκαταστάσεις Άνω Αγοράς Φιλοθέης”, “Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή του Φάρου”, “Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικών Κτηρίων”, κλπ.
Στους Πίνακες παρακάτω αποτυπώνεται συνοπτικά η αρχική “εικόνα” του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2016:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Τ. Π.                         ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2015              226.256 ,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2015                   880.159,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                      180.003,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                        1.424.548,00 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                     IΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                               ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ 2015    1.106.415,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016                 1.385.611,00 €                                218.940,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ                                 2.492.026,00 €                                218.940,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :    2.710.966,00 €

Τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος με ανακατανομές πιστώσεων & χρηματοδοτήσεων :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, 8 Μαρτίου, εδώ.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, 15 Απριλίου, εδώ.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, 27 Ιουλίου, εδώ.

 

Πηγή ενημέρωσης : Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Νέα