Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«Φιλοξενία παιδιών απόρων σε κατασκηνώσεις»

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» [CPV: 55243000-5, 92300000-4, 55300000-3].

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 67.702,50 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά άτομο, θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, την 1η/6/2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Οι υποψήφιοι πάροχοι οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 31/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Έγγραφα Σύμβασης

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. ΤΕΥΔ
  4. Περίληψη Διακήρυξης
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες για το διαγωνισμό : Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου τηλ. 213-2014.726 fax: 210-6722934 e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα