Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ψήφισμα Δ.Σ. για Συμβασιούχους

procurement2

procurement2Δημοσιεύεται απόσπασμα από το Πρακτικό της από 26-6-2017 9ης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για το “μείζον ζήτημα των συμβασιούχων εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας” :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα για το μείζον ζήτημα των συμβασιούχων εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνας, Συμεωνίδου Χαρίκλειας και Καβαλάρη Ιωάννη, οι οποίοι όπως αναφέρεται στην εισήγηση κατέθεσαν ξεχωριστά ψηφίσματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Το ψήφισμα έχει ως ακολούθως:

  1. Η Κυβέρνηση που δημιούργησε το πρόβλημα με το θέμα των συμβασιούχων – παρατασιούχων άμεσα να το λύσει.
  2. Άμεσα να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα για τους Δήμους που δεν τα έχουν πληρώσει και να μη γίνει καταλογισμός για αυτούς που τα έχουν πληρώσει.
  3. Να βρεθεί τρόπος με νομοθετική ρύθμιση για μονιμοποίηση των υπηρετούντων συμβασιούχων.
  4. Να υπάρξει παράταση μέχρι οριστικής λύσης γιατί η αποχή από την εργασία δημιουργεί κινδύνους και για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον.
  5. Προκήρυξη θέσεων μονίμου προσωπικού που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων.

Πηγή ενημέρωσης : Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία Νέα