Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

01η Συνεδρίαση – 2/5/2019

01η Συνεδρίαση – 2/5/2019 – 3:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης
«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών».
«Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών».
«Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών τεχνικής φύσεως)».
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)».
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)».
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)».
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
«Καθορισμός των οικονομικών εισφορών (τροφείων) για έτος 2019-2020 στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».
«Ορισμός ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων επανεγγραφών – διαγραφών και νέων εγγραφών βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρε/φκούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το έτος 2019-2020 και έγκριση μοριοδότησης.
«Αίτημα της Ελισσάβετ Πανταζή-Καπερώνη εκ μέρους ομάδας αθλουμένων για παραχώρηση του στίβου και της αίθουσας βαρών».
«Αίτημα για μεταφορά διδάκτρων στο Ωδείο».
«Παραχώρηση χώρου της Λέσχης Φιλίας & Δημιουργικής Ωριμότητας»
«Έγκριση οφειλών παρελθόντων οικ. ετών (ΠΟΕ)»
«Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2018»
«Έγκριση Προγράμματος Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού».
«Αίτημα της εταιρείας FILMIKI PRODUCTION AE για παραχώρηση μίας διαδρομής του κολυμβητηρίου για τηλεοπτικό γύρισμα».
Τελευταία Νέα