Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 2/3/2020

02η Συνεδρίαση – 2/3/2020 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για διαβίβαση στοιχείων στην τεχνική υπηρεσία για τα έργα συντήρησης οδοστρωμάτων οδών από κυβόλιθους ή άλλο υλικό καθώς και δημοτικών πεζοδρομίων.
Λήψη απόφασης για ενημέρωση ιδιοκτητών για επισκευή των πεζοδρομίων τους εφόσον χρήζουν διορθώσεων ή συντήρησης.
Λήψη απόφασης για τη χρήση των επενδυτικών κονδυλίων που δικαιούται η Κοινότητα Ψυχικού για έργο της τάξης περίπου των 50.000€.
Λήψη απόφασης για διαγράμμιση επί των οδών Μαλακάση και Παπαναστασίου προς αποφυγή ατυχημάτων.
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση των φθαρμένων κάλαθων συγκομιδής απορριμμάτων.
Λήψη απόφασης για διαγράμμιση της διαχωριστικής λωρίδας στην αρχή της οδού Δημοκρατίας προς αποφυγή ατυχημάτων.
Λήψη απόφασης για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Διαμαντίδου στο ύψος της οδού Σαμάρα λόγω έλλειψης ορατότητας των διερχομένων από την οδό Σαμάρα.
Λήψη απόφασης για τοποθέτηση στην Παιδική χαρά Μεταλληνού επιπλέον οργάνων ψυχαγωγίας για παιδιά νηπιακής ηλικίας.
Τελευταία Νέα