Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 9/14/2017

02η Συνεδρίαση – 9/14/2017 – 3:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης
Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση του κυλικείου του Λυκείου Νέου Ψυχικού.
Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση του Κυλικείου του Λυκείου Νέου Ψυχικού
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση του Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού
Αίτημα χρήσης γηπέδου 5Χ5 1ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού από τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ψυχικού (ΠΟΨ)
Έγκριση προμήθειας ραφιών και ντουλαπιών μαθητών στο Γυμνάσιο Ψυχικού
Έγκριση κατασκευής ερμαρίων Χημείου στο 2ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού
‘Έγκριση αγοράς και εγκατάστασης κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Καθηγητών Γυμνασίου Ψυχικού και Λυκείου Ψυχικού.
Τελευταία Νέα