Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

03η Συνεδρίαση – 3/5/2020

03η Συνεδρίαση – 3/5/2020 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης
Έγκριση για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α’).
Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27/28-2-2017 (ΑΔΑ:Ω278ΩΗ8-ΔΜ8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έγκριση της υπ’αριθμ. 7/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί μιας επιπλέον χρήσης προς νέα εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων στην Κοινότητα Φιλοθέης με δημοπρασία».
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» για το έτος 2020.
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του θερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ» της Κοινότητας Φιλοθέης.
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ αρ.11 της Άνω Αγοράς Φιλοθέης
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Π.Καλλιγά αρ.31 & Ρενιέρη της Κάτω Αγοράς Φιλοθέης
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Π.Καλλιγά 31 & Ρενιέρη της Κάτω Αγοράς ΦιλοθέηςΤελευταία Νέα