Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

05η Συνεδρίαση – 3/8/2013

05η Συνεδρίαση – 3/8/2013 – 1:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 05ης Συνεδρίασης
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών ειδών μηχανολογικού εξοπλισμού
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών υδραυλικών υλικών χρωμάτων μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων οικοδομικών υλικών χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών βιβλίων εντύπων γραφικής ύλης ειδών γραφείου επίπλων φαρμακευτικού υλικού ειδών καθαριότητας εσωτερικών χώρων
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών φυτοπαθολογικού υλικού (σπόρων δενδρυλλίων) κηπευτικού χώματος βελτιωτικών εδάφους πασσάλων υλικών στήριξης φυτών φυτοδ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών παροχών προσωπικού (ειδών ατομικής προστασίας γάλακτος ειδών σίτισης κ.λ.π.)
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών ειδών ηλεκτρικού εξοπλισμού ανταλλακτικών και αναλωσίμων λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές τηλεπικοινωνιακού εξο
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών αντλιών παγκακιών πάγκων κοινοχρήστων χώρων ανταλλακτικών και οργάνων παιδικών χαρών αθλητικών οργάνων κλιματιστικών ξύ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης ειδών καθαρισμού εξωτερικών χώρων καθαριστικού απ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εισήγησης για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και την παραλαβή των ως άνω εργασιών και προμηθειών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής τεχνικών υπηρεσιών (εργασιών) προς το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (εργασιών) πληροφορικής και μηχανοργάνωσης προς το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (εργασιών) καθαριότητας και πρασίνου προς το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (εργασιών) για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (εργασιών) διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης προς το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Λήψη απόφασης για μη άσκηση παρέμβασης του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε δίκη που ανοίχθηκε με προσφυγή της εταιρείας Π.ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ.
Έγκριση πληρωμής αμοιβών στο δικηγόρο Βαρβαρίγο Χρήστο για δικηγορικές εργασίες που του ανατέθηκαν.

Τελευταία Νέα