Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η Συνεδρίαση – 3/21/2018

06η Συνεδρίαση – 3/21/2018 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 06ης συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παραγωγή των πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης έτους 2018
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ 2018 »
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ 2018».
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2018»
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος « ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2018»
Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ 2018 »
Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2018»
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των θερινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2018».
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.Τελευταία Νέα