Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 7/1/2020

09η Συνεδρίαση – 7/1/2020 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 09ης συνεδρίασης
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ».
Επιχορήγηση του Ελληνικού Λαογραφικού και Ιστορικού Ομίλου.
Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Νέου Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Σαμάρα αρ. 38 στην Κοινότητα Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 8 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Κιλκίς αρ. 8 στην Κοινότητα Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Κάλβου αρ. 37 στην Κοινότητα Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Νικ. Λύτρα αρ. 58 στην Κοινότητα Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 35 & Ν. Παρίτση στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.
Λήψη απόφασης για την κατάληψη ή μη τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Στάη αρ.8 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού για τοποθέτηση φυλακίου.
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών – ανταλλακτικών οχημάτων και αναλωσίμων αυτών της Δ/νσης Καθαριότητας.
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων.
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων.
Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για τo πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου για έδρα του Πολιτιστικού Ομίλου Ψυχικού.


Τελευταία Νέα