Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Απολογισμός Τεχνικών Υπηρεσιών

apologismos11 3

apologismos11 3Στις 15 Οκτωβρίου 2012, στο πλαίσιο του Απολογισμού Πεπραγμένων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, παρουσιάσθηκε ο δημόσιος απολογισμός των Τεχνικών Έργων της Νέας Διοίκησης.

Ο τεχνικός απολογισμός είναι ο πρώτος που αναφέρεται στα νέα δεδομένα του Καλλικρατικού Δήμου, καθ’ ότι για τον αντίστοιχο του 2010 υπόλογες ήταν οι Διοικήσεις των τριών, πρώην αυτόνομων, Δήμων που συνενώθηκαν.

Δείτε την παρουσίαση του κ. Νίκου Κανελλάκη,  Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Έχουν περάσει 21 μήνες από τη στιγμή που γεννήθηκε ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού. Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν από τη συνένωση, αλλά και τις νέες διαδικασίες στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου οι τεχνικές υπηρεσίες κινούνται με γοργά βήματα.

Κατ’ αρχήν, η μεταστέγαση των Τεχνικών Υπηρεσιών στο παλαιό δημαρχείο του Νέου Ψυχικού ήταν μια σχετικά χρονοβόρα διαδικασία που όμως ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2011.

Η νέα Δημοτική Αρχή σε ότι αφορά τον νευραλγικό τομέα  των έργων κατευθύνθηκε σε τρεις άξονες:

 1. Στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας του Δημότη.
 2. Στη συνέχιση των έργων των προηγούμενων 3 δημοτικών αρχών όπου αυτό ήταν δυνατό, και τέλος,
 3. Στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση νέων έργων – είτε με απευθείας χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, είτε μέσω χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα 

Άξονας 1: Η καθημερινότητα του Δημότη

Το τμήμα συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει δεχθεί και ικανοποιήσει 3.000 αιτήματα από δημότες και φορείς του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, από τον Απρίλιο του 2011, που σχετίζονται

 • με οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες,
 • διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων, τοποθέτηση ή αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. και άμεση παρέμβαση σε φθορές του οδοστρώματος.
 • Επίσης, γίνονται συντηρήσεις / αντικαταστάσεις λεβήτων σε σχολικά κτήρια και γενικότερα συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Άξια αναφοράς είναι η ευαισθησία που έχει επιδείξει το τμήμα στην άμεση ανταπόκριση των αιτημάτων που αφορούν τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Άξονας 2: Η συνέχιση έργων των προηγούμενων 3 δημοτικών αρχώνapolerga2

 • Ξεκινά το μεγαλύτερο έργο σε προϋπολογισμό που έχει εκτελεσθεί ποτέ στο Δήμο μας (και στους 3 πρώην δήμους) και αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων στον πρώην Δήμο Ψυχικού.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συμπλήρωση του δικτύου αποχετεύσεως των ομβρίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συλλογή και διοχέτευση όλων των ομβρίων υδάτων του πρώην Δήμου Ψυχικού στους κεντρικούς συλλεκτήρες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.325.900 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Η πρόταση είχε υποβληθεί από τον πρώην Δήμο Ψυχικού.

 • Υπογράφηκε το σύμφωνο αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΚΑΠΕ.

Αναμένεται η έκδοση της τελικής απόφασης ένταξης, που περιλαμβάνει ενεργειακές επεμβάσεις σε κτήρια ευθύνης του Δήμου και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά το δημοτικό φωτισμό, για τη δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού. Η πρόταση είχε υποβληθεί από τον πρώην Δήμο Νέου Ψυχικού.

 • Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του κτιρίου του πρώην δημαρχείου Νέου Ψυχικού.

Προέκυψε ένας λειτουργικός χώρος που καλύπτει τις ανάγκες τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και της Δημοτικής Κοινότητας του Νέου Ψυχικού. Με ελάχιστες επεμβάσεις, δημιουργήθηκαν νέοι χώροι γραφείων που υποστηρίζονται από ανάλογα δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τηλεπικοινωνιών.

 • Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του χώρου της πρώην ταμειακής υπηρεσίας σε σύγχρονα δημοτικά ιατρεία.

Πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις προκειμένου να διαμορφωθούν τρείς χώροι ιατρείων με τους ανάλογους χώρους αναμονής, δύο επιπλέον χώροι υγιεινής, ένας για ΑΜΕΑ και ένας για την εξυπηρέτηση του κοινού στον 1ο όροφο, καθώς και βοηθητικοί χώροι (παρασκευαστήριο και αποθήκη).

 • Ολοκληρώνεται η εργολαβία συντήρησης σχολικών κτηρίων του 2011, ενώ είναι σε εξέλιξη η εργολαβία συντήρησης σχολικών κτιρίων του 2012. Έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες:

Νέο Ψυχικό: μόνωση δωμάτων, συντήρηση κεραμοσκεπών και ζευκτών, κατασκευή στεγάστρου στο 1ο Γυμνάσιο, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, ραμπών και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού, αντικαταστάσεις / επισκευές ξύλινων και σιδηρών θυρών και αυλοθυρών και υαλοπινάκων, πλακοστρώσεις, εσωτερικές διαρρυθμίσεις (μετατοπίσεις τοιχοποιιών) χρωματισμοί και μικροεπισκευές στις κατασκευές, τις υποδομές και τον εξοπλισμό των σχολικών συγκροτημάτων.apolerga3

Φιλοθέη: Μόνωση οροφής Νηπιαγωγείου, διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου, ώστε να είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, μικροεπισκευές και χρωματισμοί.

Ψυχικό: Τοποθετήσεις/αντικαταστάσεις κιγκλιδωμάτων και υαλοπινάκων, μικροεπισκευές κουφωμάτων, χρωματισμοί. 

Άξονας 3: Σχεδιασμός και εκτέλεση νέων έργων: 

 • Ξεκινά η εργολαβία συντήρησης σχολικών κτιρίων του 2012 η οποία ξεκινάει το καλοκαίρι μετά τον προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο και περιλαμβάνει κυρίως τα κάτωθι:

Νέο Ψυχικό: διάνοιξη θύρας στο γυμναστήριο του 1ου και 2ου Λυκείου, κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην οδό Βουτιερίδου (1ο και 2ο Λύκειο), κατασκευή σιδερένιας κλίμακας προς το δώμα του 1ου Δημοτικού,  συντήρηση του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου, χρωματισμοί και μικροεπισκευές.

Φιλοθέη: Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του Γυμνασίου, με προσθήκη υποδομής για ΑΜΕΑ και χώρου αρχείου, εφαρμογή του βιομηχανικού δαπέδου στις εξωτερικές βαθμίδες και τα πλατύσκαλα του αύλειου χώρου του Γυμνασίου, αποξήλωση των καθισμάτων των κερκίδων του χώρου αθλοπαιδειών του Δημοτικού και αποκατάσταση των φθορών και λοιπές μικροεπισκευές.

Ψυχικό: Συντήρηση των μωσαϊκών δαπέδων στο Γυμνάσιο, τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισμού στους χώρος αθλοπαιδιών, συντήρηση πολυκαρβονικών επικαλύψεων στα χωροδικτυώματα του Γυμνασίου, πλήρωση με κηπευτικό χώμα στον υπαίθριο χώρο που γειτνιάζει με το Γυμναστήριο, χρωματισμοί και λοιπές επισκευές.

 • Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των σωληνώσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέου Ψυχικού και η συντήρηση των αρμών των δύο κολυμβητικών δεξαμενών και των περιμετρικών φρεατίων υπερχείλισης.
 • Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση παλαιών φωτιστικών ιστών από την οδό Αγ. Φιλοθέης και η μετατόπιση των στύλων φωτισμού του γηπέδου 5Χ5 του Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης, που βρίσκονταν σε σημείο επικίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών.
 • Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του κτηρίου των πρώην ΕΛΤΑ της Φιλοθέης σε Κέντρο Εξυπηρετησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση WC του 2ου Δημοτικού σχολείου σε WC για ΑΜΕΑ. Δημιουργήθηκε ένας χώρος υγιεινής για παιδιά με ειδικές ανάγκες και παράλληλα ανακατασκευάστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής αρρένων και θηλέων ώστε να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές. 
 • Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης  οι εξής μελέτες:

apologismos11 4Ολοκληρώνονται οι μελέτες που αφορούν στην ανάπλαση του Ο.Τ.16 με κύριο στόχο τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα JESSICA και την απόκτηση του ακινήτου. Η μελέτη προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου με υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κατασκευή φράγματος πρασίνου στις οδούς Μαραθωνοδρόμου και Βεκιαρέλη με στόχο τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Η μελέτη στοχεύει στην αύξηση αστικού πρασίνου και στη βελτίωση του  μικροκλίματος της περιοχής καθώς και στον περιορισμό της όχλησης από τον αστικό θόρυβο και τον κυκλοφοριακό φόρτο της λεωφόρου Κηφισίας.

Έχει εκπονηθεί από την τεχνική υπηρεσία μελέτη για την μετατροπή του πρώην δημοτικού παιδικού σταθμού της Αγίας Βαρβάρας σε ένα σύγχρονο παιδικό σταθμό με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές. Έχει υποβληθεί φάκελος για χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Αττικής.

Έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων η ανάθεση της μελέτης για τη σταθεροποίηση εδάφους του περιβάλλοντος χώρου του Νηπιαγωγείου Φιλοθέης που γειτνιάζει με το ρέμα.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου “Αναπλάσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων” που περιλαμβάνει αποκατάσταση και φωτισμό της πλατείας Πικιώνη και της νησίδας της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη και τοπικές επεμβάσεις συντηρήσεως στο άλσος Ψυχικού και στην πλατεία Ζογγολόπουλου.

Εκπονείται μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων Φιλοθέης, που περιλαμβάνει δημοτικά κτήρια, σχολεία και παιδικό σταθμό.

Καταγραφή φθορών και προβλημάτων των πλατειών του Δήμου που θα περιληφθούν στη μελέτη “Συντήρηση πλατειών Δήμου“.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατατέθηκε πρόταση για κατασκευή πράσινων δωμάτων σε 2 σχολεία του Δήμου μας. Το πρόγραμμα είναι 100% χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει την κατασκευή χώρων πρασίνου στα δώματα του Λυκείου Ψυχικού και του 1ου Δημοτικού Νέου Ψυχικού, τα οποία, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη θα είναι και επισκέψιμα από τους μαθητές για εκπαιδευτικούς λόγους.

Έχει υποβληθεί φάκελος για χρηματοδότηση που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 

Κυρίες και κύριοι, 

 • Εκτελείται το έργο της πράσινης ζωής στην πόλη στο Νέο Ψυχικό, με τίτλο «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση προσβασιμότητας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Νέου Ψυχικού (περιοχή Αγίας Σοφίας)», αφού πρώτα έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη μελέτη εφαρμογής, που είχαν ως σκοπό να υπογραμμίσουν τα όρια του Δήμου,apolerga να αναβαθμιστεί η είσοδος του Δήμου προς το κέντρο και να διασφαλισθεί η στάθμευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις περιοχές παρέμβασης.
 • Ξεκινά σύντομα το έργο Κατασκευή-διαμόρφωση πεζοδρομίων & νησίδων οδών”, προϋπολογισμού 230.000,00€, που περιλαμβάνει ανακατασκευή παλαιών τμημάτων πεζοδρομίων, σποραδικές επεμβάσεις σε διάφορα σημεία και δημιουργία προσβάσεων για ΑΜΕΑ. Το έργο δημοπρατείται εντός του Ιουνίου και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του καλοκαιριού.
 • Ξεκινά σύντομα μία μεγάλη εργολαβία ασφαλτοστρώσεων ύψους 800.000,00 €.
 • Προγραμματίζεται η επανεκκίνηση του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας».
 • Αναμένεται η προσωρινή παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια Δήμου Φιλοθέης», που αφορούσε επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης στα σχολικά κτήρια της Φιλοθέης.
 • Αναμένεται η έγκριση του Δασαρχείου προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο “Αποκατάσταση της πρόσβασης ΑΜΕΑ στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης” για το οποίο έχει ολοκληρωθεί ήδη η μελέτη.

Δεν δύναται να εκτελεσθεί όπως είχε προγραμματισθεί το έργο της πράσινης ζωής στην πόλη στη Φιλοθέη, με τίτλο «Ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Συνταγματάρχου Κριεζή, Ελληνικού Στρατού, Σαρανταπόρου και Λουκή Ακρίτα», καθώς, αφενός δεν υπήρχαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις (Πολεοδομία, Δασαρχείο κλπ), αφετέρου η Δημοτική αρχή είχε διαφορετική άποψη ως προς τη φιλοσοφία του έργου. Αντ’ αυτού έχει προγραμματιστεί να γίνει ένα έργο πρασίνου, για το οποίο προϋποτίθεται η έγκριση από το Δασαρχείο Πεντέλης.

Συνάδελφοι,

Τελειώνοντας θέλω να κλείσω με μία φράση η οποία εκφράζει τη φιλοσοφία μας για το σχεδιασμό των έργων στο Δήμο μας:
Προσπάθησε να οδηγήσεις την τεχνική τελειότητα στη φυσική της κατάσταση” Οδυσσέας Ελύτης, 1978.

 

Πηγή ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης από Παρουσίαση Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων

Τελευταία ενημέρωση: 24-10-2012

Τελευταία Νέα