Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος

procurement

procurementΟ Δήμος διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.129,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, την 12η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.30 έως ώρα 12.00, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας με Φ.Π.Α., ήτοι: 3.006,46 €.

Δείτε τα Τεύχη του διαγωνισμού:

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Μελέτη Προμήθειας

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr ή s.mantaka@0177.syzefxis.gov.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2014.726 κ. Ορτεντζάτου Άννα ή 213-2014.712 κ. Μάντακα Στέλλα, fax:210-6722.934).

 

Πηγή Ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα