Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

17η Συνεδρίαση – 10/30/2018

17η Συνεδρίαση – 10/30/2018 – 3:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 17ης συνεδρίασης
Διάθεση χώρων & εγκαταστάσεων
Αίτημα μείωσης διδάκτρων στο Ωδείο
Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στον υπάλληλο Σκουτέρη Συμέων.
Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στον υπάλληλο Σκουτέρη Συμέων
Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018.
Αίτημα για την επανεξέταση ποσού των τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Αίτημα για την επανεξέταση ποσού των τροφείων παιδικού σταθμού
Αίτημα για την επανεξέταση ποσού των τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Αίτημα για την επανεξέταση ποσού των τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Αίτημα για την επανεξέταση ποσού των τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Μείωση τροφείων για το μήνα Σεπτέμβριο κατά το ήμισυ για τα παιδιά που τοποθετήθηκαν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΚΑΠΑ από τη λίστα των επιλαχόντων μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2018
Ανάθεση στον δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά δικαστικής υπόθεσης του Ο.Κ.Α.Π.Α. που αφορά ειδικότερα το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέου Ψυχικού.
Τελευταία Νέα