Πόλη χωρίς Δήμαρχο

Xarokopos

Φίλες και φίλοι πέρασαν εννέα μήνες από την ημέρα που ο κ. Παντελής Ξυριδάκης ανέλαβε δήμαρχος και δυστυχώς το έργο που έχει κάνει δεν έχει καμία σχέση με τον …πλούτο […]

03η Συνεδρίαση – 10/24/2011

03η Συνεδρίαση – 10/24/2011 – 2:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης Συζήτηση και λήψη απόφασης για το ποσό που μπορεί να διαχειρίζεται ο κάθε Διευθυντής […]