Ενωτική Κίνηση

Xarokopos

Φίλες και φίλοι, Φέτος μας περιμένει μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά αλλά ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση… Διαβάστε ολόκληρο […]

32η Συνεδρίαση – 12/29/2011

32η Συνεδρίαση – 12/29/2011 – 7:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 32ης Συνεδρίασης Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του ενσωματωμένου σε αυτόν […]

11η Συνεδρίαση – 12/29/2011

11η Συνεδρίαση – 12/29/2011 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σχετικά με […]