Συντήρηση Mηχανοκίνητου Eξοπλισμού του Δήμου

procurement

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9) συμπεριλαμβανομένης της […]