Πίνακες Επιλογής Προσωπικού Δίμηνης Απασχόλησης

recruitment

Ανακοινώνονται οι Πίνακες Προσληπτέων & Απορριπτέων της υπ΄αριθμ 8885/20-6-2019 ανακοίνωσης του Δήμου που αφορά σε πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού  : Πίνακας […]

06η Συνεδρίαση – 7/2/2019

06η Συνεδρίαση – 7/2/2019 – 5:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 06ης συνεδρίασης – Λύεται η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας