Θεσμός Συμπαραστάτη

sibarastatisphoto

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, […]