Επαναλειτουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

2005281115

Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 1987Β/23.05.2020 καθώς και όλες τις υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με ραντεβού […]

07η Συνεδρίαση – 5/28/2020

07η Συνεδρίαση – 5/28/2020 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη (Αναβολή συνεδρίασης)