Ειδικές Προτάσεις Συμπαραστάτη του Δημότη

Υποβολή «Ειδικών Προτάσεων» του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Ο Νόμος ορίζει ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. […]

14η Συνεδρίαση – 6/18/2020

14η Συνεδρίαση – 6/18/2020 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 293/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για […]