Ανακαθορισμός τιμών ζώνης

logoDimou

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3964/16.09.2020 δημοσιεύθηκε ο ανακαθορισμός των τιμών ζώνης, ως εξής: 1. Στην υπ’ αρ. 1113/12.06.2018 (Β΄ 2192) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών επανακαθορίζονται οι τιμές εκκίνησης (Τ.Ζ.) που […]

Let’s Ride!

lets ride

Ποδηλατώντας με Ασφάλεια στην πόλη! Η ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ είναι ένα από τα μυστικά για υγιή και ευτυχισμένα παιδιά καθώς και το πιο δημοφιλές covid-free άθλημα!!! Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και το Νομικό […]

13η Συνεδρίαση – 9/28/2020

13η Συνεδρίαση – 9/28/2020 – 7:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για Ο.Τ.145.