Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Το […]