Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου

Σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3764 ΕΞΕ 2021/14.01.2021 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών – Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών Ανατολικής Αττικής, που εστάλη στον Δήμο μας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1004/19.01.2021, αναρτάται […]

Ηλεκτρονικό Εμπόριο για Όλους

2101201220

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πρωτοπόρο σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της εποχής, ξεκινάει το project «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους» και προχωράει στην υποστήριξη των μελών του […]

01η Συνεδρίαση – 1/20/2021

01η Συνεδρίαση – 1/20/2021 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης Προώθηση στην τεχνική υπηρεσία του υπομνήματος κατοίκων της οδού Χρυσανθέμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με […]