Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

sinedriasiepz

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για την Συνεδρίαση της Τρίτης 30ης Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 03ης […]

03η Συνεδρίαση – 30/03/2021

Πρόσκληση 03ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_38_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_39_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_40_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_41_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_42_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_43_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_44_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_45_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_46_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_47_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_48_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_49_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_50_2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

sinedriasids

Ανακοινώνεται η συνεδρίαση της Τετάρτης 31ης Μαρτίου, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 05ης συνεδρίασης του 2021 του Δημοτικού […]