Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

sinedriasioe

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση για την Συνεδρίαση της Παρασκευής 21ης Μαίου, ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της […]

Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου για ένα έτος [CPV: 66515200-5, 66514110-0], […]