Διαδικτυακή βράβευση των 50 επιτυχόντων των Δημόσιων Λυκείων στα Πανεπιστήμια – Έπαινοι και στην ομάδα Raise

Με μεγάλη διαδικτυακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την απονομή επαίνων στους αριστούχους απόφοιτους των 4 δημόσιων σχολείων του Δήμου μας. Ο θεσμός των επιβραβεύσεων καθιερώθηκε πριν από 10 χρόνια […]

06η Συνεδρίαση – 21/05/2021

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης Κοινότητας Νέου Ψυχικού Πίνακας 06ης Συνεδρίασης  Απόφαση 27

12η Συνεδρίαση – 21/05/2021

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_135_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_136_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_137_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_138_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_139_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_140_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_141_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_142_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_143_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_144_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_145_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_146_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_147_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_148_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_149_2021