06η Συνεδρίαση – 07/07/2021

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 06ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_85_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_86_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_87_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_88_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_89_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_90_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_91_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_92_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_93_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_94_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_95_2021