Πρόσληψη (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου. Συγκεκριμένα: Επτά (7) ΥΕ […]