Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2021-2022 για τους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. […]