24η Συνεδρίαση – 15/10/2021

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 24ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_ΟΕ_277_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_278_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_279_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_280_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_281_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_282_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_283_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_284_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_285_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_286_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_287_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_288_2021