Κυκλοφόρησε το νέο ΠΑΡΑΘΥΡΟ – Έκδοση Φθινόπωρο 2021

Κυκλοφόρησε το αγαπημένο μας “Παράθυρο” με ανανεωμένο περιεχόμενο και όλη την επικαιρότητα του Δήμου μας! Διαβάστε…. Πλούσιο Πολιτιστικό Καλοκαίρι Άμεση Στήριξη Πυρόπληκτων από τους νέους μας Ομάδες Εθελοντών για πυροπροστασία […]

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 – Ηλεκτρονικά με ειδική web εφαρμογή ή μέσω συνέντευξης στο σπίτι σας

Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη […]

29η Συνεδρίαση – 08/11/2021

Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 29ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_311_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_312_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_313_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_314_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_315_2021