Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων – Πίνακας κατάταξης

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της με αριθμό πρωτοκόλλου 17552/12.11.2021 ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη ενός ατόμα με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων . Δείτε […]