Μείωση Δημοτικών Τελών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού έτους 2022

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού με πρωταρχικό μέλημα τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μειώνει  τα δημοτικά τέλη για το έτος 2022 των […]