Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)

Με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες […]

Ένα ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου!

Χορηγοί και κοινωνικό παντοπωλείο, όλοι μαζί με το αίσθημα της ενότητας ενισχύουμε με ουσιαστικό τρόπο την καθημερινή προσπάθεια για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης στους δικαιούχους της Δομής μας. […]

Παρακολουθείστε τη διαδικτυακή συζήτηση με την λοιμωξιολόγο ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ: «Πως προφυλάσσουμε τα παιδιά από τον COVID».

Πάνω από 4.000 δημότες μας παρακολούθησαν ζωντανά τη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Πώς προφυλάσσουμε τα παιδιά από τον Covid19» με προσκεκλημένη την Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Λοιμωξιολόγο και […]